Zákony » Nákladní doprava
Nákladní doprava

AVIDO s.r.o. - Autoškola - Školící středisko

Nákladní doprava - platné zákony

Při provozování silniční dopravy je nutné dbát na dodržování zejména následujících předpisů:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
  • nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě
  • vyhláška MZV č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
  • zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
  • prováděcí vyhláška č. 478/2000 Sb., k zákonu o silniční dopravě, ve znění vyhlášky
    č. 281/2007 Sb.
  • rozhodnutí Komise č. 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě
  • vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě
  • nařízení Rady (EHS) č. 881/1992, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských států

 

Informace získané www.mdcr.cz

NDBhY2