Zákony » Pozemní komunikace
Pozemní komunikace

AVIDO s.r.o. - Autoškola - Školící středisko

 

Pozemní komunikace - platné zákony

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., ve znění zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 311/2006 Sb.
- Zákon č. 13/1997 Sb. je účinný od 1.4.1997 (vyhlášen v částce č. 3/1997 Sb.), z.  č. 102/2000 Sb. je účinný od 1.7.2000 (vyhlášen  v částce č. 32/2000 Sb.), z. č. 132/2000 Sb. je účinný od 1.1.2001 (vyhlášen v částce č. 39/2000 Sb.),  z. č. 489/2001 Sb. je účinný od 31.12.2001 (vyhlášen v částce č.  177/2001 Sb.),  z. č. 256/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen  v částce č. 96/2002 Sb.), z. č. 259/2002 Sb. je účinný od 1.7.2002 (vyhlášen v částce č. 97/2002 Sb.) a z. č. 320/2002 Sb. je účinný od 1.1.2003 (vyhlášen v částce č. 117/2002 Sb.), zákon č. 358/2003 Sb. vyšel v částce 120 - účinnost 29.10.2003, zákon č. 186/2004 Sb. vyšel v částce 62 - účinnost 23.4.2004

Vyhláška č. 527/2006 Sb. ze dne 24. listopadu 2006 o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky MDS č. 300/1999 Sb., vyhlášky MDS č. 355/2000 Sb., vyhlášky MDS č. 367/2001 Sb. a vyhlášky MDS č. 555/2002 Sb. 
- Vyhláška č. 104/1997 Sb. je účinná od 7.5.1997 (vyhlášena v částce č. 36/1997 Sb.), vyhláška č. 300/1999 Sb. je účinná od 9.12.1999 (vyhlášena v částce č. 99/1999 Sb.), vyhláška č. 355/2000 Sb. je účinná od 13.10.2000 s výjimkou ustanovení § 37, § 38 odst. 1 a přílohy č. 4, které nabývají účinnosti 1.1.2001 (vyhlášena v částce č. 96/2000 Sb.), vyhláška  č. 367/2001 Sb. je účinná  od 17.10.2001 (vyhlášena v částce č. 139/2001 Sb.), .), vyhláška  č. 555/2002 Sb. je účinná  od 1.1.2003 (vyhlášena v částce č. 193/2002 Sb.), vyhláška č. 490/2005 Sb. je účinná od 1. 1. 2006
 
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací
- účinnost od 1.1. 2007, s výjimkou ustanovení § 4, které nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2007

Nařízení vlády č. 272/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací


Zákon č. 168/2001 Sb. o dálničním obchvatu Plzně 
- Účinnost od 22.5.2001 (vyhlášen v částce č. 65/2001 Sb.), předkladatelem byla skupina poslanců

Zákon č. 46/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B 
- Účinnost od 8.2.2002 (vyhlášen v částce č. 20/2002 Sb.)

Zákon č. 274/2002 Sb. o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů 
- Účinnost od 28.6.2002 (vyhlášen v částce č. 102/2002 Sb.)

Vyhláška č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 
Vyhláška č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 323/2007 Sb.

 

Informace získané www.mdcr.cz

YWQyNzg